7 хоногийн мэдээ

2018 оны 01 сарын 24

Монгол элсний улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын

 захиргааны 2018 оны 03 сарын 09-ний мэдээ

Хийж гүйцэтгэсэн ажлын төрөл

Хийж гүйцэтгэсэн ажил

Хүрсэн үр дүн

Хамрах хүрээ

Оролцсон хүн

Хугацаа

Төсөв санхүүжилт

хувь

Сургалт сурталчилгаа

Хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэнгүүд орчны бүсийн сум болох Хөхморьт суманд ТХГН-н тухай хуулиар сургалт хийсэн.

Ард иргэд хууль мэддэг болох

Хөхморьт сумын иргэд

Хөхморьт сумын нийт ард иргэд, хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэнгүүд

2018.03.08

Хамгаалалтын захиргаанаас

 

Хяналт шалгалт

Байгаль хамгаалагч Нямсүрэн сангийн далай багийн нутагаар их бага бэрх уул, далайн эх, оргойт зэрэг газраар  45км газраар  эргүүл хяналт шалгалт хийсэн . байгаль хамгаалагч Гангэрэл Жаргалан сумаас хасагт хайрхан уул тийш суврай, цэцэрлэгийн мод зэрэг газраар Жаргалан сумын цагдаатай хамтарч эргүүл хяналт шалгалт хийж 42 ширхэг мод бэлтгэсэнийг хураан авч цагдаад шилжүүлсэн. Байгаль хамгаалагч МөнхБадрах бөхөн бүхий нутаг болох хүйсийн говиор нийт 80 км газраар эргүүл хяналт шалгалт хийсэн. Мөн бөхөнд тавсан өвс, тэжээлийг эргэсэн. Бөхөн тогтвор суурьшилтай идэж байна.

Хууль бус ан аваас  урьдчлан сэргийлэх

Хамгаалалтын захиргааны харьяа бүх газар нутаг

Хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагчид

2018.03.03-2018.03.09

Хамгаалалтын захиргаанаас

 

Судалгаа шинжилгээ

 

 

 

 

 

 

 

Олон улсын хөтөлбөр, гэрээ конвенцэд нэгдсэн газар нутгийн хамгааллыг сайжруулах

 

 

 

 

 

 

 

Төсөл хөтөлбөр, олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах

 

 

 

 

 

 

 

Орон нутгийн өөрөө удирдах, орчны бүсийн зөвлөл, нөхөрлөл болон бусад байгууллагатай хамтран ажиллах

 

 

 

 

 

 

 

Гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээр

 

 

 

 

 

 

 

Байгалийн нөөц, дагалт баялагийн зохицуулалт

 

 

 

 

 

 

 

Аялал жуулчлал, тохижолт

 

 

 

 

 

 

 

Санаачлан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол элсний улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын

 захиргааны 2018 оны 02 сарын 02-ний мэдээ

Хийж гүйцэтгэсэн ажлын төрөл

Хийж гүйцэтгэсэн ажил

Хүрсэн үр дүн

Хамрах хүрээ

Оролцсон хүн

Хугацаа

Төсөв санхүүжилт

хувь

Сургалт сурталчилгаа

 

 

 

 

 

 

 

Хяналт шалгалт

Байгаль хамгаалагч Нямсүрэн сангийн далай багийн нутагаар Булан, Далайн эх, халтар зэрэг газраар  хүртэл 50км газраар  эргүүл хяналт шалгалт хийсэн . байгаль хамгаалагч Гангэрэл Жаргалан сумаас Улиастайн гол, тайхан уул зэрэг 50 км газраар  эргүүл хяналт шалгалт хийсэн. Байгаль хамгаалагч МөнхБадрах бөхөн бүхий нутаг болох хүйсийн говиор нийт 80 км газраар эргүүл хяналт шалгалт хийсэн.

Хууль бус ан аваас  урьдчлан сэргийлэх

Хамгаалалтын захиргааны харьяа бүх газар нутаг

Хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагчид

2018.01.28-2018.02.02

Хамгаалалтын захиргаанаас

 

Судалгаа шинжилгээ

 

 

 

 

 

 

 

Олон улсын хөтөлбөр, гэрээ конвенцэд нэгдсэн газар нутгийн хамгааллыг сайжруулах

Өвөлжилт хүндэрсэнтэй холбогдуулан Дэлхийн байгаль хамгаалах сантай хамтарч бөхөн, цагаан зээрэнд өвс тавилаа.

 

 

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн бөхөн хамгаалагч О.Балдан, ГАА-н БОАЖ-н газрын дарга, мэргэжилтэн, Хамгаалалтын захиргааны Дарга, байгаль хамгаалагчид

2018.01.30

 

 

Төсөл хөтөлбөр, олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах

 

 

 

 

 

 

 

Орон нутгийн өөрөө удирдах, орчны бүсийн зөвлөл, нөхөрлөл болон бусад байгууллагатай хамтран ажиллах

 

 

 

 

 

 

 

Гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээр

 

 

 

 

 

 

 

Байгалийн нөөц, дагалт баялагийн зохицуулалт

 

 

 

 

 

 

 

Аялал жуулчлал, тохижолт

 

 

 

 

 

 

 

Санаачлан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хийх ажлууд Хугацаа, сар
1 Веб ГМС үүсгэх 2 сар 1 -3 сар 31
2 Хяналтын мэдээ, мэдээллийг бүртгэх мэдээллийн сан үүсгэх 3 сар 1- 3 сар 31
3 Агаарын зураг авч Веб ГМС-д суурь зургаар оруулах 3 сар 1- 3 сар 31
4 Авто машин болон хүнд машин механизмуудад GPS суулгах 4 сар 2- 4 сар 30
5 Камер болон камерын хяналтын удирдлага суулгах 4 сар 2- 4 сар 30
6 Хяналтын мэдээ, мэдээллээс тайлан гаргах модул хөгжүүлэх 4 сар 2- 4 сар 30
7 Камерын хяналтын удирдлагыг Веб ГМС-тэй холбох 5 сар 1 - 6 сар 1
8 GPS -ын мэдээг Веб ГМС дээр харуулах модул хөгжүүлэх 5 сар 1 - 6 сар 1
9 Хяналтын хээрийн хэмжилт, зураглалыг ГМС-д хөрвүүлэн харуулах 6 сар 1 хойш сар бүр

 

 

САЙТЫН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ШААРДЛАГА

АЯЛАЛ:

 • Категори
 • Аялалын нэр
 • Зургын цомогҮнэ
 • Аялалын танилцуулга
 • Газрын зураг маршрут
 • Аялалын хугацаа
 • Аялах боломжтой улирал
 • Аялалын үнэ багтсан мэдээлэл
 • Live chat
 • Comment
 • Онлайн төлбөр төлөх /төгрөг/

ЗОЧИД БУУДАЛ:

 • Төрөл, kатегори
 • Байршил /хот/
 • Буудалын танилцуулга
 • Холбоо барих утас
 • Мэйл
 • Хаяг
 • Зургын цомог
 • Буудын зэрэглэл од
 • Байрлал
 • Сэтгэгдэл илгээх форм
 • Буудлын зарим үйлчилгээний талаархи мэдээлэл

РЕСТОРАН :

 • Төрөл
 • Байршил /хот/
 • Танилцуулга
 • Зургын цомог
 • Байрлал
 • Сэтгэгдэл илгээх форм

НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, АВТОБУС УНААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ВИЗНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

АЯЛАЛЫН АНХААРУУЛГА

 • Цаг агаар
 • Ханш
 • Цагийн бүс
 • Бусад

 

 

ЭМНЭЛЭГ:

 • Төрөл
 • Байршил /хот/
 • Танилцуулга
 • Зургын цомог
 • Байрлал
 • Сэтгэгдэл илгээх форм

МЭДЭЭНИЙ САН:

 • Зураг
 • Он сар
 • Агуулга

БУСАД ШААРДЛАГА:

 • Бүх төрлийн төхөөрөмж болон утаснаас үзэх тохиргоо программчлал хийх /Responsive/
 • Social /favebook, Twitter, Youtube/ холбох постлох боломжтой болгох
 • Аялал зуулчлалын компанууд өөрсдийн мэдээлэлийг оруулах Админ удирдлагатай байх
 • Блог хийх
 • Гишүүнээр элссэн хүмүүсийн мэдээллийг хадгалах ба санал асуулга тогтмол явуулнаар авсан мэдээллийг хадгалах, Статистикийн мэдээлэл хуримтлах
 • Log
 • SEO программчлах, Google analytics холбож админаас хардаг болгох
 • Захиалга хийдэг
 • Хэрэглэгчийн төрөл
  • Хэрэглэгч
  • Аялал оруулагч
  • Админ
 • Filter болон хайлт хийдэг
 • Newsletter
 • Аялалууд, Буудал, Рестораны мэдээлэл болон бусад мэдээлэлүүдийн хандалтийн статистик мэдээлэлийг харах мөн бусад онуудтай харьцуулах
 • Ачаалал даах чадвартай хамгаалалт сайтай мөн бүх төрлийн тэстийг явцийн дунд хийнэ
 • Цаг агаар, Валютын ханшны талаархи мэдээлэл API авдгаар хийнэ.

 

Туршилтын дэлгэрэнгүй

Бичлэг

 

Зураг

 

файл татах

файл татах 2

эх сурвалж: gogo.mn

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now